Kontrola działalności

Kontrola Działalności

Mosińska Biblioteka Publiczna prowadzi kontrolę działalności wewnętrznej na podstawie Instrukcji Procedur Kontroli Wewnętrznej oraz Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.
Kontrola działalności Mosińskiej Biblioteki Publicznej jest dokumentowana w księgach kontroli oraz protokołach kontroli prowadzonych przez Urząd Miejski w Mosinie w ramach audytu wewnętrznego, Rejonową Izbę Obrachunkową, Urząd Skarbowy oraz NIK.