Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej jest  Burmistrz Gminy Mosina.
 
  • Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej - Karolina Talarczyk-Wieczorek - Akt powołania.pdf
  • Gł. księgowa - Anna Wojtuś