Programy realizacji zadań publicznych

Program realizacji zadań publicznych

Mosińska Bibliotea Publiczna uczestnicy w realizacji zadań publicznych zgodnie z & 5 i 6 Statutu Mosińskiej Biblioteki przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie.